Tag

, , , , , , , , ,

Mishary Rashid Alafasy

Al-Hamdu li Allah yang telah menjamin keaslian Al-Quran, hingga tidak ada satu kitab suci yang riwayatnya terjaga secara mutawatir, memiliki keserasian dengan bahasa dan sastra arab, serta tidak bertentangan dengan mushaf induk yang disepakati oleh Kubbar Al-Shahabi para pencatat Al-Quran di zaman Khalifah Utsman bin ‘Affan, kecuali Al-Quran yang kita baca sehari-hari hingga hari ini.

Sehingga perubahan, tambahan, pengurangan, hingga kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan secara tidak sengaja dapat dihindarkan. Itulah makna tanzil (turunnya) Al-Quran bagi umat muslim hari ini, bahwa seolah-olah Quran diturunkan langsung pada kita dari Allah SWT karena keasliannya terjaga.

Di antara upaya penjagaan Al-Quran adalah apa yang dilakukan oleh para huffadzh di seluruh Al-Quran, menghafal, kemudian merekamnya. Adalah Syaikh Mushari Rashid Al-Afasy, atau lengkapnya Shaikh Mishary Rashid Ghareeb Mohammed Rashid Al-Afasy, seorang munsyid, hafiz dan imam berkebangsaan Kuwait. Al-Afasy banyak dikenal karena resital Al-Quran dan nasyid yang dilantunkannya. Salah satu nasyidnya yang sangat populer yang berjudul Qolbi Ashghiir (My Small Heart). Al-Afasy sering muncul dalam acara pembacaan Al-Quran di televisi-televisi di kawasan Timur Tengah.

Pada Ramadhan 1430 kemarin, http://www.alafasy.me mengupload tilawah Al-Quran dari Syaikh Al-Afasy dengan kualitas suara yang sangat bagus. Hingga beberapa surat yang termasuk panjang displit ke beberapa file. Berikut kami lampirkan linknya. Semoga bermanfaat.

 1. Al-Fatihah
 2. Al-Baqarah : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
 3. Ali Imran: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9, 10, 11
 4. An-Nisa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9, 10, 11, 12
 5. Al-Maidah: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9
 6. Al-An’am: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9, 10
 7. Al-A’raf: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9, 10
 8. Al-Anfal: 1, 2, 3, 4
 9. At-Taubah: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9
 10. Yunus: 1, 2, 3, 4, 5, 6
 11. Hud: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
 12. Yusuf: 1, 2, 3, 4, 5, 6
 13. Ar-Ra’d: 1, 2, 3, 4, 5
 14. Ibrahim: 1, 2, 3
 15. Al-Hijr: 1, 2
 16. Al-Nahl: 1, 2, 3, 4, 5, 6
 17. Al-Isra: 1, 2, 3, 4, 5
 18. Al-Kahfi: 1, 2, 3, 4, 5, 6
 19. Maryam: 1, 2, 3
 20. Taha: 1, 2, 3, 4
 21. Al-Anbiya: 1, 2, 3, 4
 22. Al-Hajj: 1, 2, 3, 4
 23. Al-Muminin: 1, 2, 3
 24. Al-Nur: 1, 2, 3, 4
 25. Al-Furqan: 1, 2, 3
 26. Al-Syu’ara: 1, 2, 3, 4
 27. Al-Naml: 1, 2, 3, 4
 28. Al-Qashash: 1, 2, 3, 4, 5
 29. Al-‘Ankabut: 1, 2, 3
 30. Al-Rum: 1, 2, 3
 31. Luqman: 1, 2
 32. Al-Sajdah: 1, 2
 33. Al-Ahzab: 1, 2, 3, 4, 5
 34. Saba: 1, 2, 3, 4
 35. Fathir: 1, 2, 3
 36. Yasin: 1, 2, 3
 37. Al-Shaffat: 1, 2, 3, 4
 38. Shad: 1, 2, 3
 39. Al-Zumar: 1, 2, 3, 4
 40. Ghafir, 1, 2, 3, 4
 41. Fushilat: 1, 2, 3a, 3b, 4
 42. Al-Syura: 1, 2, 3, 4
 43. Al-Zukhruf: 1, 2, 3
 44. Al-Dukhan: 1, 2
 45. Al-Jatsiyah: 1, 2
 46. Al-Ahqaf: 1, 2
 47. Muhammad: 1, 2, 3
 48. Al-Fath: 1, 2, 3
 49. Al-Hujurat: 1, 2
 50. Qaf: 1, 2
 51. Al-Dzariyat: 1, 2
 52. Al-Thur: 1, 2
 53. Al-Najm: 1, 2
 54. Al-Qomar: 1, 2
 55. Al-Rahman
 56. Al-Waqiah: 1, 2
 57. Al-Hadid: 1, 2
 58. Al-Mujadalah: 1, 2
 59. Al-Hasyr: 1, 2
 60. Al-Mumtanahah: 1, 2
 61. Al-Shaf
 62. Al-Jumuah
 63. Al-Munafiqun
 64. Al-Taghabun
 65. Al-Thalaq
 66. Al-Tahrim
 67. Al-Mulk
 68. Al-Qolam
 69. Al-Haqah
 70. Al-Ma’arij
 71. Nuh
 72. Al-Jin
 73. Al-Muzzammil
 74. Al-Muddatsir
 75. Al-Qiyamah
 76. Al-Insan
 77. Al-Mursalat
 78. An-Naba
 79. An-Nazi’at
 80. ‘Abasa
 81. At-Takwir
 82. Al-Infithar
 83. Al-Muthaffifin
 84. Al-Insyiqaq
 85. Al-Buruj
 86. At-Thariq
 87. Al-A’la
 88. Al-Ghasyiah
 89. Al-Fajr
 90. Al-Balad
 91. As-Syams
 92. Al-Lail
 93. Ad-Dhuha
 94. Al-Insyirah
 95. At-Tin
 96. Al-‘Alaq
 97. Al-Qadr
 98. Al-Bayyinah
 99. Al-Zalzalah
 100. Al-‘Adiyat
 101. Al-Qori’ah
 102. At-Takatsur
 103. Al-‘Ashr
 104. Al-Humazah
 105. Al-Fil
 106. Quraisy
 107. Al-Ma’un
 108. Al-Kautsar
 109. Al-Kafirun
 110. An-Nashr
 111. Al-Lahab
 112. Al-Ikhlas
 113. Al-Falaq
 114. An-Nas
Iklan